Οι Αθεοι του Σύριζα ξαναχτυπούν!

Ανοίγουν το Τριώδιο κε καίνε το διόδιο!

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων -1-

Τον τελευταίον εκαιρόν πολύ απλά ασχολούμασθε με την ζωγραφικήν. Με όλα τα είδη. Δεν έχομεν πρόβλημαν.
"Οι αφοί Γεωργιάδη είς παιδικίν ηλικίαν""Ο Κόμης Των Αθηνών"

"Τρείς κε ο Κούκος είς τον Σύριζα"


Κυριάκος Πόπ
Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Το φουμάριν εστί φιλοσοφίν

Ως μιαν ύστατην προσπάθειαν να σωθή η οικονομίαν της ιστορικής Καραγκιοζλάδος μόλις ολίγον καιρόν απεφάσισε να φορολογήση την συνηθισμένη εκείνη ομάδαν που την πατάη πάντα, τους καπνιστάς. Ξεχνώντας φυσικά οτί εκείνοι ήτω οι πρώτοι εις την ιστορίαν που εφεύρεσαν το κάπνισμαν. Αι παρακάτω αρχαιολογικάς ανακαλύψεις το αποδεικνύουν.


Διαφημιστικήν επιγραφήν που βρέθηκε σε ανασκαφάς της Αθήνας.


Εικόναν μελανόμορφου αγγείου οπού δείχνη έναν καπνιστή της εποχής που κάνη διάλειμαν δια τσιγάρον .

Να επισημάνομεν εδώ πώς κε οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι της αρχαίας Καραγκιοζλάδος ήτω μανιώδης καπνιστάς όπως άλλωστε έχουν σμυλευθλή πάνω είς τα ιεράν μάρμαραν.


Αριστοτέλης με ένα κλασσικόν κε πάντα διαχρονικόν τσιγάρον.


Πλάτωνας με πούρον που από κει βγήκε κε η έκφρασιν "Πλατωνικόν Πούρον".


Κε ένα άγαλμαν του Σωκράτη ο οποίος μάλισθα εφουμάριζε κάτι πιό μερακλίδικον.