Οι Αθεοι του Σύριζα ξαναχτυπούν!

Ανοίγουν το Τριώδιο κε καίνε το διόδιο!

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Εβρέθη ο σκελετός του Καραγκιόζη!

Κε προ δύο ετών είχα ασχοληθή με αρχαιολογικάς ανακαλύψεις, είς τας οποίας η Νέα Τάξιν Πραγμάτων αρνείτω να βγάλη εις το φώς της δημοσιότητος. Ομως ο Dr.Φλάντζας δια άλλην μιαν φοράν δεν φοβαται να αποκαλύψη την αλήθειαν που μας κρύβουν! Ο σκελετός που εβρέθη εις παλαιόν μπερντέν της Καραγκιοζλάδος αποδεικνείη περιτράνως κε δίχως την παραμικρήν αμφιβολίαν πως ο Καραγκιόζης δεν ήτω όπως θέλουν να λένε ένας λαϊκός μύθος αλλά προσωπον πραγματικόν με σάτυραν κε οστάν που μαρτυρά την καταγωγήν κάθε Καραγκιοζέλληνος. Αι έρευναί μας όμως δεν σταματάνε εδώ καθώς το αρχαιολογικόν μας συνεργείον σκοπεύη να ανακαλύψη τα οστά του Μπαρπαγιώργου, του Χατζιαβάτη κε του Μορφωνιού.

Ο κύριος Λιακόπουλος θα φάη την σκόνη μας!

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Ελλάς Ελλήνων Χειρουργών


Μία αναμνησικήν φωτογραφίαν μου απο την εποχήν που είμουν φοιτητής Ιατρικής εκ του Πολυτεχνείου (με κούπ χελιδονοφολεάς που αργότερα ιοθέτησεν απο μένα ο Μίκης) την ώρα που εβάζω τον πεως "Πρωθυπουγόν" της Ελλάδος εις τον γύψον.

-Καλήν Επέτειον είς όλους σας-
Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Καθιστήν Διαμαρτυρίαν


Εδώ κε ένα μήναν έχη εκλεγή η νέαν κυβέρνησιν εκ Καραγκιοζλάδος κε δεν είδομεν από αυτούς ούτε ένα μέγα σκάνδαλον, με αποτέλεσμα εμείς οι επίσημοι επικριταί της να μένουμε άνεργοι κε χωρίς δουλειά. Ως πού (ερωτώ) θα πάη αυτή η κατάστασις; Διατί με την στάσιν τους προσβάλλουν όλους αυτούς που τους ψηφήσανε δια τα ακόμη καλύτερα σκανδαλαν; ΑΙΣΧΟΣ (απαντώ οργηώμενος)! Κε με αυτό το αίτημα προβαίνουμε εις καθιστήν (εκ του καναπέως μας διότι έχομεν κε τα νεφράν μας) διαμαρτυρίαν είς την οποίαν απαιτούμε τα εξής:
  • Άμεση αποκατάσταση της διαφθοράς κε του ονόματος ΠΑΣΟΚ
  • Σκάνδαλα δεν κάνει μόνο η Siemens
  • Οργάνωσις νέων τηλεφωνικών υποκλοπών
  • Επαναφορά κε θεσμοθέτησιν των ροζ σκανδάλων
Κύριοι περιμένω εξελίξεις. Ήλθε επιτέλους ο καιρός να αναλάβετε την ευθύνη πού σας ανέθεσε ο λαός της Καραγκιοζλάδος.