Οι Αθεοι του Σύριζα ξαναχτυπούν!

Ανοίγουν το Τριώδιο κε καίνε το διόδιο!

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

Αποκάλυψις Τώρα!

Κε ενω ο κος Λεώ επέστρεψε εις το στρατόπεδον, οι επιστήμονας μας καταφέραν να αποκωδικοποιήσουν την φωτογραφίαν εκείνου που βρίκεται πίσω απο την οργάνωσιν A.BU.D. Το αποτέλεσμαν ήτω σοκαρισθηκόν κε μας εβαλε εις σκέψεις...

...Διότι πίσω απο το σκληρόν προσωπείον του εχθρού δεν κρύβετω τίποτα άλλο απο ενα κακομαθημένο κωλόπαιδον, γεγονός που μας κάνει να προβληματιζόμασθε δια το ποιοί μπορεί , κε κυριώς τι ηλικίαν έχουνε αυτοί που κρύβονται κε είς τας υπολοίπας φασισθικάς ιστολόγιας.

Πρίν φτασομεν είς την τελική ευθείαν δια την νίκην, θα πρέπη να σκευθούμε πολύ σοβαρώς με τι μέσα θα αντιμετοπίσωμεν πλέον τον εχθρόν ωσθέ να πάρη το μάθημαν του χωρίς να το τραυματίσωμεν σωματικώς ή ψυχολογικώς, διατί δεν παραμενη είς την ουσίαν ένα παιδί.


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Η πρώτη φωτογραφία του Αληθινού Εχθρού


Στην φωτογραφίαν την οποίαν κε προσπαθούμεν να αναλύσoμεν βαση κάποιων παλαιότερων, ετραβλήχθη απο τους κατασκόπας μας με πολύ μεγαλην μυστικότηταν φαίνετω να παρουσιάζη το αληθινόν πρόσωπο του υπονομαζόμενου Adolf Buhcler. Είς το μεταξύ ή μάχην συνεχίζει να βαίνει καλώς κε πιθανότα να τελειώση με επιτυχίαν μεσα σε λίγας εβδομαδας.

Πρός ώρας, ο κος Λεώ ανάρρωσε απο τα τραύματα του κε δια να τον ευχαρισθήσομεν δια το σθένος του που συνεχίζη να μας δίνει ανταποκρίσεις του ετοιμάσαμε ενα πάρτιον επιστροφής απο την κλινικήν , ενω η Κυρα Φλάντζενα του έφτιαξε κε τούρταν. Είσθε όλοι καλεσμένοι!

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

Αεροφωτογραφίαν απο τον Eχθρόν

Τα πράγματαν βαίνουν καλώς. Αρχικώς, έχομεν περιορίση την μάχην είς ενα μεγαλο μέτωπον ενω θα αποτρέψομεν τον εχθρόν που ήδη έχει ελατώση τας δυνάμεις του, να προχωρήση. Ο κος Λεώ που αναρρώνη τάχυσθα απο το τραυμα του απο την οβίς, θα σας δώση λεπτομέριας.
Η Ανάκρισις τω 6 εχαμαλώτων είς το μεταξύ μας απεκάλυψε αυτό που η συναγωνίσθρια Ιφιμεδεια πίστευε απο την αρχήν. Πως ο Adolf Buchler είς την πραγματικότηταν είναι ένα φάντασμαν πίσω απο το οποίον κρύβετω ενας διχτάκτορας τον οποίον γρήγορα θα ανακαλύψομεν την ταυτότηταν του. Ενας δε απο τους εχμαλώτας μας φανέρωσε την περιοχήν είς την οποίαν κρύβεται κε ετσι εμπορέσαμε να στείλωμεν κε να φωτογραφίσομεν την περιοχήν.

Είς την φωτογραφίαν διακρίνετω η περιοχίς είς την οποίαν βρίσκετω πιθανώς ο αληθινός "Buchler" την οποιαν κε αναλύσαμεν κάτω απο τα υπερσύνχρονα μηχανήματα μας (προσφορά του Υπ. Κατασκοπίας Κε Μυστικών Υπηρεσιών) εις οποίαν διακρίνομεν το κακόγουστον σύμβολον της A.bu.d. Ενω είς το άμεσο μέλλον θα επηχειρήσομεν να φωτογραφίσομεν κε τον αρχηγόν της του εχθρού δια να αποδείξομεν εμπράκτως τα φριχτά του ψεύδη περι υπαρκτού Adolf Bucler.

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Φωτογραφίαν πρώτων Εχμαλώτων

Κε ενώ ο ηρωικός μου παπαγάλος κος Λεό παρολλην την ανάρρωσις απο το κάψιμον των φτερών του συνεχίζη να μας δίνη αναφοράν, εμείς είχαμε την πρώτην μας νίκη είς το Άγιον Μούσι! Επιάσαμεν δε κε 6 εχμαλώτας τους οποίους κε θα επιχειρήσωμεν να ανακρίνωμεν δια να μάθομεν τα μελλοντικάν σχέδιαν κε το πού ακριβώς εβρίσκετω κρυμμένος ο εχθρός.

Είς την φωτογραφίαν αριστεράν πρός τα δεξιάν διακρίνονται οι εξι είς τον αριθμόν εχμάλωτοι, ο Στρατάρχης Sgt.Φλάντζας κε ο πιστός του Στρατηγός Αστραχάν.
Η φωτογραφία είναι του Μπάμπη Ζαβού.

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Κωδικοποιημένον μήνυμαν

Η ανταπόκρισιν από το μέτωπον μας έχη ασχημαν νέαν, κυρίες κε κύριοι καθώς ο εχθρός χρησιμοποιή βαρύν περιπολικόν κε τεθωρακισμεναν. Άποστέλνω κωδικοποιημένον μήνυμαν πρός τους στρατώτας κε τους κατασκόπους μου δια την εξέλιξην της μαχός.

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

Στρατάρχης Φλάντζας

Τα πράγματαν εσοβάρευσαν είς την Τζατζουφιά. Με το αξιωμαν του Στρατάρχη πλεον αναλάμβανω την άμυναν της χώρας μας απο τους εχθρούς της Μπουχλερίας κε με εσάς εις το πλευρόν μου η νίκην εβρίσκετω εις το τσεπάκιον.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ο Παπαγάλος κος Λεό, θα μας ενηρώνη απο κε εις το εξής, δια τα νεώτερας εις το μέτωπον.