Οι Αθεοι του Σύριζα ξαναχτυπούν!

Ανοίγουν το Τριώδιο κε καίνε το διόδιο!

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Το ταξίδιν προς την Θεόκουφη Γήν αρχίζη!

Το εκλογικόν πρωτάθλημαν ΚΑΤΣ ετελείωσε. Οσοι νικηταί ονομάζονται Γιώργηδες παρακαλώ να προσέλθουν είς τα γραφείαν μας να παραλάβουν την τουλούμπα που κερδίσανε ενώ εμείς αρχίζουμε το ταξίδι που σας είχαμεν υποσχεθεί προγιουροβιζικά.

Εδώ βλέπετε (κε δια πρώτην φοράν εις το διαδύκτιον) το περίφημον Flantzmobile έξω απο την βουλήν της Καραγκιοζλάδος ειδικώς διαμορφωμένον δια την αποστολήν καθώς κε εμένα με την είδικά επίσης διαμορφωμένη στολήν δια την αποστολήν. Δεν θέλω αστεία σχετικώς με πουλιά κε αστρονάυται παρακαλώ, επρόκειτω περι σοβαρής αποστολής.

Το ταξίδιν προβλέπετω μακρύν σκληρον κε δύσκολον είς την διύσδισιν επί τις γής (βλέπω έναν εκεί που γελάει, παρακαλώ σας ανακαλώ εις την ταξιν, δεν καταλαβαίνω που βρίσκετε το αστείον εις αυτό που είπα) , ενώ όποτε ημπορώ θα σας στέλνω φωτογραφίαι κε άλλαι επιστημονικαι ομελέται.


...Γιαδικιάρογλου, στο διευθυντή, τώρα!
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

Νέαι προεκλογικαί αφίσαι

Μεγάλην μου τιμίν ήτω δια μένα να αναλάβω τας διαφημιστικάς αφίσας δια τας προεκλογικάς εξτρατείας των κυριοτέρων κομμάτων. Προειδοποιώ πώς το θέαμα είναι ακατάλληνον δια όσους πολικοποιημένους δεν διαθέτουν χιούμορ ή σαρκασμόν, οπότε τους παρακαλώ αν δεν αντέχουν να απομακρυνθούν από τας οθόνας τους.