Οι Αθεοι του Σύριζα ξαναχτυπούν!

Ανοίγουν το Τριώδιο κε καίνε το διόδιο!

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Ενας υπόγειος ωκεανός μυαλών

Η παρακάτω φωτογραφίς όχι μόνον αποδεικνείη οτι υπάρχη τελικά Θεός (απλώς έχη χάση τα κλειδιά του Παραδείσου κε εχη κλειδωθεί έξω εδώ κε αιώνας) αλλά αποτελή την απτή απάντησιν στην ερώτησις που ακολουθή μετά την Βιβλικήν φράσιν "Οταν ο Θεός έβρεχε μυαλά, ο (πχ,Θανασάκης Πλεύρης) κρατούσε ομπρέλαν" .
Κε η ερώτηση αυτή, είναι:
"Που πηγαίνουν όλα αυτά τα μυαλά που δεν μπήκαν στον (πχ,Θανασάκη Πλέυρη);

Η απάντησις βρίσκετω εις την παρακάτω μεγαλειώδην φωτογραφιαν στην οποίαν έναν ωκεανόν με καρκαλοτζίβες, οι οποίες είναι όλες αυτές που πέσανε από τας ομπρέλας, γλυστρήσανε εν φυσικών μυαλαγωγών κε βρεθήκαν εις τον ωκεανόν.

Δεν αποτελή επήσης καμίαν έκπληξην πώς το πλουσιότερο σημείον του ωκεανού τούτου καλύπτη όλη την περιοχήν της Καραγκιοζλάδος. Κάτι που αποδεικνείη άλλη μία σοφήν ρήσην των αρχαίων Καραγκοζελλήνων:
"Οταν ο άλλοι τρώγανε βαλανίδια κε είχαν εφευρέση τον Θεό, εμείς χτίζαμε Παρθενώνας κε είχαμε εφευρέση τας ομπρέλας."

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Το σπήλαιο με τις σομπολόρνηθες.

Προχωρώντας όλο κε περισσότερον εις βάθος φτάνομεν εις το ένα σπήλαιον το οποίον κε κατοικούν κάτι περίεργα όντα, τα οποία κε θα ονομάσω σομπολόρνηθες.

Οι σομπολόρνιθες οχι μόνον φοσφορίζουσι εις στο σκότος του σπηλαίου, αλλά έχουν την τάσην να κακαρίζουσι αργά καθαρά κε συλλαβισθά. Μυστήρον καλύπτη ακόμα τις αναπαραγωγικαι συνήθιαι αυτών των πτηνών, οπώς επίσης κε την διατροφήν τους. Να προσθέσω επίσης πώς ο κος Λεό χάρηκε ιδιαιτέρως με την γνωριμία μαζί τους κε έτρεξε να παπαγαλήση μαζί τους.


Εις την παραπάνον φωτογραφίαν διακρίνομεν τον κο Λεό εις μία ιδιαιτέρως ενσταντανέ (ωπως λένε κε οι Λετονοί) πόζα με μία από τις σομπολόρνηθες, την οποίαν κε θα πάρω μάζίν μου να μου φωτίζη εις την επόμενην απεργίαν της ΔΕΗΣ ωστε να ημπορώ κε εγώ να διαβάζω τις ομελετες μου. Το μόνον που θα χρειασθή είναι ένα όνομαν, δια το οποίον δεν εχω καταλήξη ακόμην.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2009

Η στοά με τους Χαρδαβελίτες.

...Ούφ, λέγω!
Επιτέλους, κατάφερα να βγω απο την στοάν την οποίαν είχα παγιευθή όλο αυτόν αυτόν καιρόν, μιαν στοάν με πολύ μεγάλο γεωλογικον ενδιαφέρον καθότι τα πετρώματα τα οποία την περιλαμβάνουσι παρουσιάζουν πάνω τους κάτι περίεργες μορφές. Λόγω αυτού του φαινομένου απεφάσισα να ονομάσω τα πετρώματα ταυτά, Χαρδαβελίτες.